美女被干

Megabublina

Bublifuk
Megabublina

bublifuk

?ň?rky

party box

Bublifukové
sady

svatební bublifuk

Svatební
bublifuky

reklamní bublifuk

Reklamní
bublifuky

bublifuk na baterie

Bublifuky
na baterie

zmrzlinov? bublifuk

Netradi?ní
bublifuky

Vyrob si sliz

美女被干

Kreativní hmota

Kuli?ková
modelína

Dezinfek?ní gely

Dezinfek?ní
gely

NA?E PRODUKTY:

NEJLEP?? BUBLIFUK NA OB?? BUBLINY!

美女被干Bublifuk Megabublina si zamilují v?ichni milovníci bublin, kte?í chtějí sami jednodu?e vytvá?et obrovské bubliny.

美女被干V?na?í nabídce naleznete nejen dokonal? bublifuk, se kter?m lehce vykouzlíte několikametrové bubliny, ale také nejr?zněj?í nástroje na tvo?ení nekone?ně dlouh?ch bublin – takzvané ?ň?rky.

Spolehnout se na nás mohou i nevěsty a svatební agentury, jeliko? nabízíme r?zné druhy svatebních bublifuk?, které nedělají skvrny a nezni?í ?aty.

Nabízíme také v?robu reklamních bublifuk?. Reklamní p?edmět v?podobě bublifuku milují děti i dospělí, a ur?itě jím ne?lápnete vedle.

Garantem a tvá?í bublifuku Megabublina je profesionální bubliná? a dr?itel mnoha světov?ch rekord? Matěj Kode?.

MEGASLIZOUN NA V?ROBU DOKONAL?CH SLIZ?!

Kvalitní hotové slizy a hlavně produkty na v?robu slizu,?které jsou nezávadné a netoxické.

Na?imi největ?ími hvězdami jsou ?iré lepidlo, aktivátor na v?robu slizu bez boraxu a spousta zajímav?ch doplňk? v podobě barev, t?pytek nebo kuli?ek.

V?echny na?e produkty splňují nejp?ísněj?í normy Evropské unie na bezpe?nost hra?ek EN71.

Ve?keré zbo?í máme skladem, tak?e objednávky expedujeme do 24 hodin od objednání.

Pro prodejce hra?ek a reklamní agentury nabízíme zajímavé velkoobchodní slevy.

V p?ípadě zájmu o spolupráci nás prosím neváhejte kdykoli kontaktovat.

O N?S – KDO JSME?

?IVOT VE VLASTN? BUBLIN?…

Jsme dva blázni z Lysé nad Labem, kte?í milují bublifuky.?Teplá míste?ka v kancelá?ích jsme p?ed 12ti lety vyměnili za ?ivot v bublinách a vě?te, ?e někdy je to pěkná jízda. Nelitujeme v?ak jediného dne!

Za?ali jsme s bublinovou show, která má dodnes obrovsk? úspěch po celém světě. A vás v?dycky hodně zajímal TEN BUBLIFUK. ?ím dál ?astěji jste se ptali – jak si doma m??eme takov? bublifuk namíchat?

Recept na dokonalou bublifukovou kapalinu je tajemství, o které se nem??eme s nik?m dělit, to dá rozum, ale pomalu nás to p?ivádělo k my?lence vlastní zna?ky bublifuku na mega bubliny, kter? do té doby na trhu chyběl.

V roce 2011 se Megabublina stala prvním bublifukem na ob?í bubliny na na?em trhu a byla to doslova revoluce mezi bublifuky…

SLIZOM?NIE…

Na konci roku 2018 jsme dětem p?edstavili Megaslizouna – dokonalé ?iré lepidlo a hlavně netoxick? aktivátor slizu…a? dal?í revoluce na sebe nenechala dlouho ?ekat!

Děti i rodi?e najednou za?ali p?em??let o tom, co p?i v?robě sliz? pou?ívají, a zji??ovat nebezpe?í boraxu. Spousta dětí, která měla po pou?ívání boraxu velké zdravotní problémy se díky na?emu aktivátoru mohla vrátit ke svému oblíbenému koní?ku.

U? devět let jsou na?e produkty sou?ástí va?ich oslav, zahradních slavností a ?asu stráveného s dětmi. U v?ech produkt? klademe velk? d?raz na kvalitu, bezpe?nost a hlavně funk?nost.

Jsme srdca?i a na spokojenosti V?S, na?ich zákazník?, nám zále?í ze v?eho nejvíc.

Více o nás se dozvíte v ?lánku na webu PODNIKATEL.CZ.

N?KUPY U N?S:

 • V?E SKLADEM

  Expedice do 24ti hodin.

 • RYCHL? DOPRAVA

  ?eská po?ta, DPD, GLS, Zásilkovna.
  Doprava zdarma nad 1500 K?.

 • OV??ENO Z?KAZN?KY

  Heuréka – 100% spokojen?ch zákazník?.

 • BEZPE?N? HRA?KA

  V?echny produkty splňují p?ísné normy EN 71.

 • ??DN? SKVRNY

  U? ?ádné zni?ené oble?ení od bublifuku!

 • OSOBN? P??STUP

  Nevíte si rady? Jsme tu od toho!

 • GARANCE ODBORN?KA

  Doporu?uje profesionální bubliná? Matěj Kode? – profesionální bubliná? a dr?itel mnoha světov?ch rekord?.

Novinky:

mega bublifuk Megabublina
dezinfek?ní gel na ruce
foukání do bublifuku
set na v?robu bublin

Mega bublifuk XL

Produkt získal krásné t?etí místo v presti?ní soutě?i HRA?KA ROKU 2018!

Sada Mega bublifuk XL obsahuje:

 • Bublifuk Megabublina 1l
 • Velká ?ň?rka

Bublifuk Megabublina skvěle funguje a ka?d? s ním jednodu?e vyfoukne bubliny ob?ích rozměr?. Krásně voní, nedělá skvrny na oble?ení a splňuje v?echny bezpe?nostní normy EU.

Sada obsahuje také takzvanou?velkou ?ň?rku?– speciální provázek, kter? je upevněn plastov?ch ty?kách. Speciální ?ň?rka je vyrobena tak, aby nasála pot?ebné mno?ství tekutiny a tu pak v?sobě co nejdéle udr?ela, co? je velice d?le?ité pro vytvo?ení opravdov?ch mega bublin.

Bublifuk je ideální dárek pro děti i pro dospělé milovníky bublin!

v?roba slizu

Sada na v?robu slizu

Vyrob si vlastního Megaslizouna!

Sada obsahuje:

 • Slizové lepidlo 500 ml
 • 250 ml aktivátor
 • polystyrenové kuli?ky
 • t?pytky – 3 druhy
 • misku s uzávěrem pro ukládání slizu
 • ?pachtli?ka na míchání
 • instrukce, jak vyrobit dokonalého Megaslizouna

Ná? ú?asn? aktivátor neobsahuje Borax, roztok na ?o?ky, Persil, ani jiné nevhodné a ?kodlivé slo?ky! Lepidlo je také netoxické a je ?iré. M??ete z něj tedy vyrábět nádherné ?iré slizy.

největ?í bubliny

Megabublina Party Box

Party box Megabublina obsahuje:

 • 2 x 1l bublifuk?Megabublina
 • malá ?ň?rka a?velká ?ň?rka?– teleskopická
 • vani?ka na bublifuk
 • 2 x bublifuk 60 ml

V?e co pot?ebujete na tu nejlep?í párty v jednom balení:

Dokonal? bublifuk,?se kter?m vytvo?íte ty nejkrásněj?í a největ?í bubliny, jaké si jen dovedete p?edstavit. Bublifuk nedělá skvrny na oble?ení. Je bezpe?n? a nezávadn?. splňuje v?echny p?ísné normy Evropské unie.

Nejoblíbeněj?í ?ň?rky na tvo?ení velk?ch bublin. Jsou tvo?ené tak, aby lehce vytvá?ely velké bubliny, aby nasály dostatek kapaliny, ale zároveň kapalinu nepl?tvaly.

Ově?eno zákazníky!

Napsali o nás:

bublifuk v novinách

Seznam prodejen:

prodejny v celé republice

Nejlep?í bublifuk!

S obchodem Megabublina velká spokojenost. Bubliny opravdu okouzlí nejen děti, ale i dospělé. Velká zábava pro v?echny!

Petra D.

Velice rychlé a spolehlivé jednání, naprostá spokojenost!

Marie

Doru?eno rychlostí blesku, super! !!

Petr

Není co dodat, v?e bylo ok, nadměrná spokojenost.

Miri

Kupujte směs na ob?í bubliny, je to zábava pro v?echny věkové skupiny! Duhová koule jak koupací mí? je opravdu krásná, ikdy? je hned pry?. ?

Ta směs opravdu funguje bezvadně. Některé bubliny létají a? do patnácti metr?. Sta?í podmiska pod květiná? o vět?ím pr?měru, kus drátu sto?en? do kruhu s dr?átkem (mám asi 25cm v pr?měru) omotat obvazem a bubliny klidně p?l metru v pr?měru jsou po tro?e cviku na světě.

Lá?a Jaro?

Opravdové mega bubliny!

Rozhodně tento internetov? obchod pat?í k těm, kde se jistě vrátím, kdy? budu pot?ebovat zbo?í z jejich sortimentu. Doporu?uji.

olga k.

Potrebovala som extra r?chle doru?enie. Pani z megabublina.cz bola ve?mi ústretová a na?la rie?enie, tak aby sa dodanie podarilo v termíne.

Zuzana

Jedine?nou bublinu a skvělou zábavu pro ka?d? věk.

Zbyněk

Jsem moc spokojena a detem i nam se bubliny libi. Super darek a bezva zabava! A bublifuk nebarvi, nedela skvrny a prijemne voni. Doporucuji.

Zuzana Du?ková
 • Specializovan? sortiment
 • Obchod provozuje ?lověk, kter? pat?í v oboru bubliná?ství k nejúspě?něj?ím
 • V?robky jsou p?ehledně p?edstaveny a ukázány i na videoukázkách
Scalex

Princip bublifuku:

Bublifuk vyu?ívá principu?povrchového napětí?a proudu vzduchu, kter?m se vyplní slabá membrána ze speciální kapaliny. Tla?ící vzduch ji za?ne deformovat, membrána se za?íná natahovat a vytvá?et protáhl? tvar. Díky snaze ka?dého tělesa dosáhnout tvaru s nejni??í energií se za?ne vznikající těleso deformovat do tvaru?koule. Jak bublina nar?stá p?sobí na ni stále vět?í tlak vzduchu proudícího okolo otvoru, co? má za následek její odlou?ení. Následně dochází k jejímu postupnému zakulacování do doby, ne? bublina praskne.

Bublina praskne kv?li oslabování stěn bubliny. Vlivem gravitace dochází k odtoku vody a p?ípravku do její spodní ?ásti. Zvlá?tním p?ípadem je naru?ení její stěny p?edmětem ?i ne?istotou v okolí, co? změní stav povrchového napětí, p?ípadně změny tlaku v okolí bubliny, co? má za následek také její prasknutí.

Historie bublin:

Děti vyfukující bubliny z hliněn?ch d?mek zobrazovali vlám?tí malí?i ji? v sedmnáctém století.

Koncem 80.?let 19.?století p?ispěla sv?m dílem k?roz?í?ení této záliby reklama na m?dlo anglické firmy A&F Pears.

Spole?nost vyu?ila slu?eb pr?kopníka reklamy Thomase Barratta, kter? pou?il k propagaci m?dla obraz malí?e Johna Everetta Millaise (1829-1896), na něm? chlapec vyfukuje m?dlovou bublinu.Mezi prvními, kdo po?átkem 20. století za?ali prodávat ?bublifuk“ jako hra?ku, byli podomní obchodníci a stánka?i na poutích.

S revolu?ním nápadem plnit malé lahvi?ky roztokem na v?robu bublin p?i?la na za?átku 40. let chicagská chemická spole?nost Chemtoy.

Zdroj: wikipedie

Stavba bublifuku:

Nejsnáze se vytvá?ejí?bubliny?pomocí oby?ejného br?ka na pití nebo pomocí plastového bublifuku, kter? se prodává témě? v ka?dém?hra?ká?ství. Za?ízení se obvykle skládá ze t?í ?ásti. Nádobky na saponát, saponátu a fukaru. Funkce nádoby je v uchovávání?kapaliny, která se vyu?ívá na tvorbu bublin.

Fukar je ty?ka, která je na jedné straně zakon?ena dr?átkem a na druhé ováln?m (nej?astěji kulat?m) otvorem, kter? se namá?í v saponátu. Díky povrchovému napětí se ve fukaru objeví membrána, do které se pak fouká. A? se zdá tvorba bublin jednoduchá, jejich v?roba a tedy pou?ívání bublifuku vy?aduje ur?it? stupeň praxe. Foukající musí správně odhadnout, jakou silou má fouknout. P?i pomalém fouknutí nedojde k vyklenutí bubliny a k jejímu vzniku, p?i rychlém fouknutí bublina praskne.