Jump to content
2019国拍自产在线
 1. SoldFs Garnison

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som r?r forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp h?r inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   4,713
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ tr?dar?r?rande SOLDF FORUM

   1,325
   posts
 2. F?rsvarsdepartementet

  1. FM AKTUELLT / F?r?ndringar / F?rsvarsbeslut

   Forum f?r st?rre f?r?ndringar, f?rsvarspolitik och h?gre styrda omorganisationer. T.ex f?rsvarsbeslut, nedl?ggningar, osv.

   17,350
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet ?r ?ppet f?r diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik till?ts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,119
   posts
  3. Krigsarkivet

   H?r diskuteras Historiska konflikter samt t?nkbara scenarion

   4,181
   posts
 3. Kasern - Milit?ra Forum

  1. Luckan

   H?r diskuteras ?VRIG MILITARIA som inte ryms under n?gon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utl?ndska enheter, stridsteknik, mm.

   93,527
   posts
  2. Filmsalen

   H?r diskuteras, tipsas och visas MILIT?R MEDIA. Tex TV-dokument?rer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   8,605
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   H?r diskuterar vi allt om grundl?ggande milit?r utbildning (GMU), inryckning, l?mplig placering, olika tj?nster, etc. Inf?r soldatyrket helt enkelt.

   69,348
   posts
  4. Hemv?rnet och Frivilliga f?rsvarsorganisationer

   Diskussioner r?rande Hemv?rnet och ?vriga f?rsvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,827
   posts
  5. SOLDINT

   H?r pratar vi om utlandstj?nstg?ring och det som r?r svenskar som tj?nstg?r utomlands i/genom F?rsvarsmakten.

   47,116
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning

  1. Kasunen

   H?r diskuteras vapen och vapensystem. Allt fr?n pistoler till radaranl?ggningar och robotar.

   64,275
   posts
  2. Transportcentralen

   H?r diskuteras milit?ra farkoster som inte passar i Sj?, Mark eller Luft delen.

   2,942
   posts
  3. SJ?

   B?tar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   13,328
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Sl?p etc

   35,102
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   33,311
   posts
  6. Materielplatsen

   H?r diskuteras personlig och gemensam utrustning, ?ven alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   K?p och s?ljannonser ?r INTE till?tna.

   84,741
   posts
 5. Soldathemmet - Icke milit?ra Forum

  1. Markan (off topic)

   H?r diskuteras allt m?jligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILIT?RA ?MNEN.
   Poster i denna avdelning r?knas inte.

   119,539
   posts
  2. Dagrummet

   H?r diskuteras ICKE MILIT?R TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Milit?r media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning r?knas inte.

   40,771
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet f?r IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning r?knas inte.

   17,819
   posts
  4. Hinderbanan

   H?r diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inf?r, under och efter tj?nstg?ring, men ?ven p? fritiden.
   Poster i denna avdelning r?knas.

   9,677
   posts
 6. Bes?k och g?stforum

  1. ?ppet hus

   Ett ?ppet forum d?r alla kan st?lla fr?gor utan att beh?va bli medlem. Inl?gg av g?ster f?rhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseri?st raderas omg?ende.
   OBS! L?S reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,770
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsfl?den fr?n F?rsvarsmakten.

   4,178
   posts
 • Forum Statistics

  32,249
  Total Topics
  782,188
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,814
  Total Members
  5,678
  Most Online
  :))
  Newest Member
  :))
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • Perman
   SeaWaves Magazine har googlat tysk info som visar hur MKS 180 kommer att bli det enda fartyget som kan anv?ndas f?r en rad olika uppgifter med hj?lp av s k "mission modules". Dessa uppgifter kan vara allt fr?n att patrullera stora havsomr?den ?ver hela v?rlden, ?vervaka embargon, evakuera tyska medborgare fr?n konfliktomr?den till "anti piracy missions" och ub?tsjakt. Redan den grundl?ggande varianten av MKS Multi-purpose warship kommer att vara ett fullfj?drat stridsfartyg. Just nu planeras tv? modulsystem “ASW Anti-Submarine Warfare-Location picture“ och en module ”Detention” f?r anti piracy missions. Byte av modulsystem kommer att kunna ske snabbt ?ver hela v?rlden och utan varvsvistelse. Modulerna kommer inte att byggas f?r ett specifikt fartyg utan finnas i en modul bank som kan utnyttjas av alla fartyg.?German MK180 Order Detailed?Kan dock inte l?ta bli att undra varf?r tyskarna satsar s? mycket p? stora fregattfartyg som ska kunna operera ?ver hela v?rlden i alla konfliktniv?er. F125 fregatterna som ?r under leverans just nu ?r en slags modern motsvarighet till de s k "colonial cruisers" som fanns tidigare under kolonialv?ldet. N?r bygger man en mer "modest" fregatt f?r Nordsj?n och Nordatlanten, och som ?ven kan anv?ndas f?r operationer i ?stersj?n? Visst bygger man en ytterligare serie K130 korvetter p? ca 2.000 ton, men dessa ?r egentligen bara ers?ttning f?r de tidigare robotb?tarna eller "Schnell Boote" och saknar i stort sett ub?tsjaktkapacitet (trots ben?mningen).?/Per
  • Perman
   Vet att detta redan postats av RSS bot, men jag tycker att jag kan posta det ?ven h?r s? att det kan bli en fortsatt diskussion om ub?tsjakt och ub?tsskydd.?F?rsta spaningsb?ten levererad till Tredje sj?stridsflottiljen?Detta ?r f?rst g?ngen jag ser info om att man byter b?de huvudmaskiner och hj?lpmotorer ?ven p? de sex spaningsb?tarna (BevB 80 batch 1). Enligt Swede Ship Marine s? skulle detta bara g?lla de fem Batch 2 b?tarna som de byggt om. Desto mer gl?djande att se dock (om nu inte artikelf?rfattaren f?tt detta om bakfoten om vilka b?tar som man bytt motorerna p?). M?h?nda s? kanske n?gon till slut t?nkte n?nting att "vid n?rmare eftertanke s? kanske det ?r lika bra att byta p? dom h?r ocks?"? Synd bara att inte Swede Ship Marine (f d Djupviks Varv), som en g?ng byggt alla dessa b?tar, fick bygga om ?ven spaningsb?tarna.?/Per
  • Perman
   No offense, men jag har redan tagit upp detta i tr?den 'Is the U.S. Navy's Dream of a 355 Ship Fleet Dead?'??Jag tror som sagt inte att s? m?nga ?r intresserade av dessa fartyg pga. deras komplexitet, br?nsleslukande maskineri, aluminium konstruktion med ?tf?ljande begr?nsad ?verlevnadspotential samt klena bestyckning. Detta g?ller speciellt Independence trimaranvariant men ?ven den mer konventionella Freedom varianten. Det blir nog som med m?nga andra amerikanska fartygsklasser att de skrotas. Om man undantar de amerikanska fartygsklasser som byggdes under WWII s? har f?r ?vrigt inga robotkryssare, robotjagare eller jagare ?verf?rts till andra v?nskapliga mariner under efterkrigstiden. Dvs. med ett enda undantag s? vitt jag vet. Fyra robotjagare av Charles F Adams-klassen ?verf?rdes fr?n US Navy till den grekiska marinen 1991-92, men pga. de h?ga bemanningskostnaderna s? togs de ur tj?nst redan efter 10-12 ?r (de v?sttyska och australiska marinerna hade visserligen ocks? robotjagare av denna klass som byggts p? amerikanskt varv, men dessa var nybest?llningar och byggda direkt f?r resp. marin och inte f d US Navy fartyg).?/Per
  • 01/B3
   Nu har den f?rsta kullen ryckt in. 38 till P4 och 6 till P18:Nya KB-elever tar t?ten i inrycket?Edit:I tr?drubriken, och i F?rsvarsmaktens artikel, talas om KB-utbildning respektive KB-elever men befattningarna ?r plutonsbef?l. H?r blev det tydligt att det handlar om utbildning av v?rnpliktiga plutonchefer (stf):P? F?rvarsmaktens lagrum st?r att F?rsvarsmaktens f?reskrifter om befordran av totalf?rsvarspliktig personal (FFS 2008:2) fortfarande ?r g?llande. D?r st?r f?ljande om utbildning av v?rnpliktiga bef?l:?Sedan 2008 har graderna ?ndrats ett par g?nger. Det borde dock finnas st?d f?r att v?rnpliktiga plutonchefer (stf) muckar som sergeanter efter 450 dagar. Jag f?r dock inte riktigt det att g? ihop med ben?mningen KB-elever.
  • Granis
   Det d?r ?r vad som h?nde n?r Nya Bef?lsOrdningens ("NBO") f?rsta skede tr?dde i kraft 1972; underbef?l (graderna d?, inte personerna -de ?ldre i varje fall) blev gruppbef?l (GB), Underofficerarna plutonbef?l (PB) och "De L?gre" (t o m Kapten) Kompanibef?l (KB). F?r yrkesbef?len blev d? underbef?len furirer, ?verfurirer och rustm?stare (h?gsta ubefgraden) "befordrade" (typ) tilll sergeanter och fanjunkare (f?rvaltare f?rsvann samtidigt) =plutonsofficerare, och underofficerarna sergeant- f?rvaltare blev f?nrikar- kaptener =kompaniofficerare. Samtidigt fanns ju "yngre officerare" fk- kn som d? beh?ll graderna men kallades regementsofficerare. De kunde i de flesta fall s? sm?ningom bli majorer, vilket en kompoff inte kunde bli utan att "byta skr?".?F?r reserv och framf?rallt vplbef?l blev det lite annorlunda, de sistn?mnda kunde exempelvis i flera ?r genom vidareutbildning inom FBU (motsv) fortfarande bli ?verfurirer och fanjunkare. Reservofficerare som tidigare varit yrkesofficerare "h?ngde dock med" de fast anst?llda, vill jag minnas. D v s fanjunkare blev l?jtnanter t ex. Fanns s?kert fler varianter; men vicekorpraler, rustm?stare och f?rvaltare f?rsvann iallafall helt 1972, vilken kategori man ?n tillh?rde.
 • Images

×
×
 • Create New...